Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Souhlasím s tím, aby společnost ENDORFIN WORLD s.r.o., se sídlem Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02848007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051 (dále též jen „správce“),

zpracovávala mé osobní údaje, které uvádím v tomto rezervačním formuláři/kontaktním formuláři, a to v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, pro následující účely:

  • poskytování informací o marketingových a slevových kampaních, zvláštních nabídkách vlastních služeb a dalších informací propagačního a reklamního charakteru (vč. zasílání obchodních sdělení), týkajících se správce, včetně průzkumů spokojenosti nebo žádostí o zpětnou vazbu; informace budou poskytovány emailem, telefonem nebo SMS;
  • sumarizované údaje z formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce, nikoliv však pro účel zasílání marketingových informací a sdělení.

Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

Udělení souhlasu ke zpracování osobních i poskytnutí výše uvedených údajů je smluvním požadavkem správce, je zcela dobrovolné a subjekt údajů není povinen údaje poskytnout.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně správcem.

Práva subjektu

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny podmínky stanovené v Nařízení GDPR a subjekt o to požádá.

Subjekt má právo, aby správce v určitých případech stanovených v Nařízení GDPR omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Subjekt údajů má právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz).

Použití cookies

Společnost Endorfin World s.r.o. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook, Viber a Whatsapp.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Přehled jednotlivých Google Analytics cookies

Jméno Cookie Doba expirace Popis
_ga 2 roky Používá se k rozlišení uživatelů.
_gid 24 hodin Používá se k rozlišení uživatelů.
_gat 1 minuta Používá se k měření počtu požadavků.
_gac_<property-id> 90 dní Obsahuje údaje potřebné k řízení kampaní pro uživatele. Pokud jsou Google Analytics a AdWords účty propojené, AdWords sleduje konverzní tagy, pokud je nezakážete. Více zde.

 

Vaše osobní nastavení souborů Cookies